dilluns, 17 de maig del 2021

LES AGRUPACIONS INSTRUMENTALS: MÚSICA DE CAMBRA

Duo:


Trio:

Quartet de corda:Quintet de vent:Orquestra de cambra:

REVISTA BEETHOVEN DELS PETITS GRANS MÚSICS Nº1
ESPECIAL MÚSICA DE CAMBRA:dilluns, 3 de maig del 2021

LES AGRUPACIONS VOCALS

La classificació de les veus :


Les agrupacions vocals es poden classificar en dos grups:

a) Segons el tipus de veus;

- Grup de veus iguals: format exclusivament per veus masculines,

 o per veus femenines 

o blanques.

- Grups de veux mixtes: format per veus masculines i per veus femenines.


b) En funció del nombre de cantants:

- Grups reduïts, com ara duos, trios, quartets.. Una de les agrupacions més habituals és el quartet de veus mixtes, integrat per dues veus femenines (soprano i contralt) i dues de masculines (tenor i baix).

- El cor. És un conjunt indeterminat de cantaires. Segons el nombre de persones que canten, tenim: cor de cambra, coral i orfeó.
Juga amb aquest joc i fes cantar als blobs: